Flipkart.com

Tuesday, May 13, 2008

ehsas

Mai ek fard hoon ya ek ehsaas hoon
Mai ek jism hoon ya rooh ke pyaas hoon

Kay sach ke talash hai
Durr akash hai
Manzil pass nahi
Kya tu meray pass hai

Kabhi mai aaml hoon
Kabhi beaaml hoon
Garr tujh mai nahi
Tou phir bemehel hoon

Kay sach ke talash hai
Durr akash hai
Manzil pass nahi
Kya tu meray pass hai

Nanananaanana...

Kay sach ke talash hai
Durr akash hai
Manzil pass nahi
Kya tu meray pass hai

Kay sach ke talash hai
Durr akash hai
Manzil pass nahi
Kya tu meray pass hai

Mai ek fard hoon ya ek ehsaas hoon
Mai ek jism hoon ya rooh ke pyaas hoon

No comments: